Các Dạng Bài Tập Viết Lại Câu Với Used To

Used to/be used to/get used lớn là 3 cấu trúc rất dễ gây nên lầm lẫn về kiểu cách thực hiện độc nhất vào Tiếng Anh. Hiểu được điều ấy, Shop chúng tôi xin trình làng mang đến chúng ta phần đa bài tập Used to/be used to/get used to lớn sẽ giúp bạn tách biệt đúng chuẩn rộng. Cùng có tác dụng bài bác tập tiếp sau đây với check câu trả lời vào phần bên dưới nhé!


*
các bài tập luyện Used to, be/get used khổng lồ tất cả lời giải

các bài luyện tập Used lớn – be used khổng lồ – get used to

A. Lý thuyết

1. Used to

S + used khổng lồ + Vinf + O…

➔ Cấu trúc used lớn dùng để nói tới 1 kiến thức tuyệt hành vi đã có lần xảy ra những lần trong thừa khứ. Đôi khi, cấu tạo này sử dụng làm việc thì vượt khứ đơn.

Bạn đang xem: Các dạng bài tập viết lại câu với used to

Ex: I used to go swimming once a week.

(Tôi đã có lần đi bơi lội 1 lần một tuần)

S + did(n’t) + use khổng lồ + Vinf + O…

Ex: He didn’t used tovì morning exercise.

(Anh ấy chưa từng bọn dục)

Did + S + use lớn + Vinf + O…?


Ex: Did she used to lớn go to school late?

(Cô ấy tất cả thường xuyên tới trường muộn không?)

2. Be used to

S + be used khổng lồ + các danh từ/Ving + O…

➔ Be used to lớn biểu thị hành vi, vụ việc vẫn cực kỳ thân thuộc, lặp đi tái diễn mang đến nỗi tất cả kinh nghiệm tay nghề cùng với bài toán đó rồi, không hề mới lạ hay khó khăn.

Ex: Nam is used to getting up early in the morning.

(Nam sẽ thân quen với việc dậy sớm vào buổi sáng)

3. Get used to

S + get used to + N/Ving + O…

➔ lúc mong mỏi mô tả hành đông, vấn đề đang dần dần trsống yêu cầu thân quen cùng với ai kia thì sử dụng kết cấu get used to lớn.


Ex: Lam got used lớn the noise in the room while he learnt.

(Lâm dần quen thuộc cùng với tiếng ồn ào vào chống Lúc anh ấy học)


B. những bài tập Used khổng lồ, be/get used to

Bài 1: Chọn đáp án đúng nhất

Bài 1: Chọn đáp án đúng nhất

1.I used to lớn __________ in Germany when I was 7.

A.to live B.live sầu C.living D.lived

2. She’s used to ____________ late at night.

A.working B.work C.to lớn work D.worked

3. Mr. Bean has lived in Vietphái nam for 4 years. He _____________ the hot climate here.

A.are used khổng lồ B.gets used to lớn C.used lớn D.A and B are correct

4. Mai is used to lớn ___________ her house by herself.

A.clean B.cleaning C.cleaned D.lớn clean

5. Lam didn’t ____________ bởi morning exxercise, so now he is getting fat.

A.be used to lớn B.used khổng lồ C.use lớn D.get used to

6. Hung is used to lớn ___________ many hours in front of the computer.

A.to spkết thúc B.spend C.spent D.spending

7. My father used to _________ much coffee. Now, he doesn’t.

A.drink B.to lớn drink C.drank D.drinking

8. Tung isn’t used khổng lồ __________ in those bad conditions.

A.work B.to lớn work C.working D.worked

9. Has she __________ driving on the right left?

A.use lớn B.used lớn C.been used to D.got used to

10. My mother should be pretty used to lớn _______ without electriđô thị by now.

A.live B.living C.lived D.lớn live

Bài 2: Chia dạng đúng của rượu cồn từ bỏ vào ngoặc

1.When my brother first moved to lớn Korea he wasn’t used lớn (eat) _________ so much meat.

2. My mother doesn’t think she will ever get used lớn (walk) _________ up early.

3. Long used khổng lồ (tobe) ___________ a long distance driver when he was younger.

4. That knife is used (cut) __________ bread.

5. Don’t worry! Someday I’ll get used to lớn (speak) __________ France.

Xem thêm: Phòng Khám Đa Khoa Khu Vực Trung Tâm Hà Đông Không? Phòng Khám Đa Khoa Tại Hà Đông

6. They used khổng lồ (sing) _________ everyday, but now they learn English.

7. We were used khổng lồ (eat) __________ at noon when we started school.

8. We used to (travel) __________ to lớn Nha Trang on foot.

9. Fron got used lớn (go) _________ to lớn bed late khổng lồ complete everything.

10. Windy used lớn (drink) __________ much carbonated water.

Bài 3: Viết lại câu

1.Duong had lots of money but she lost it all when her business failed.

➔__________________________________________________________.

2. My brother likes romantic music now, although he wasn’t keen on it he was

younger.

➔__________________________________________________________.

3. Jin seem to have sầu lost interest in herhobbies.

➔__________________________________________________________.

4. Cuong gave up smoking 5 years ago.

➔__________________________________________________________.

5. My mother lived in Danang when she were young.

➔__________________________________________________________.

6. Quynh was my best frikết thúc, but we aren’t friends any more.

➔__________________________________________________________.

7. When Hungwas young, he was a national football champion.

➔__________________________________________________________.

Xem thêm: Vẽ Tranh Đề Tài An Toàn Giao Thông Đẹp Nhất Thế Giới, Vẽ Tranh Đề Tài An Toàn Giao Thông Đẹp Nhất

ĐÁP ÁN CHI TIẾT

Bài 1:

1.Chọn B.live sầu (kết cấu used to + Vinf)2. Chọn A.working (kết cấu be used lớn + Ving)3. Chọn B.gets used khổng lồ (diễn đạt câu hỏi dần dần quen thuộc với nên chọn lựa cấu tạo get used to)4. Chọn B.cleaning (cấu trúc be used to + Ving)5. Chọn C.use to (cấu trúc used to lớn + Vinf)6. Chọn D.spending (cấu trúc be used khổng lồ + Ving)7. Chọn A.drink (cấu trúc used to lớn + Vinf)8. Chọn C.working (cấu tạo be used to lớn + Ving)9. Chọn D.got used to (diễn đạt vấn đề dần dần quen thuộc cùng với nên lựa chọn kết cấu get used to)10. Chọn B.living (cấu tạo be used to lớn + Ving)

Bài 2:

1.eating(cấu tạo be used to + Ving)2. walking (cấu trúc get used to lớn + Ving)3. be(cấu trúc used lớn + Vinf)4. lớn cutting(kết cấu be used to + Ving)5. speaking(cấu trúc get used to + Ving)6. sing(cấu tạo used to lớn + Vinf)7. eating(kết cấu be used lớn + Ving)8. travel(cấu tạo used lớn + Vinf)9. going (cấu trúc get used to + Ving)10. drink (cấu trúc used to + Vinf)

Bài 3:

1.Duong used to lớn have sầu lots of money.2. My brotheris used lớn liking lãng mạn music.3. Jin used lớn have sầu interest in her hobbies.4. Cuong used to lớn smoke 5 years ago.5. My mother used lớn live in Danang when she were young.6. Quynh used to lớn be my best frikết thúc.7. Hung used lớn be a national football champion when he was young.

Trên đây là một vài triết lý với những dạng bài bác tập Used to lớn – be used to – get used to cần thiết vào thực hành thực tế. Hy vọng sau bài viết này chúng ta đang nạm thiệt chắc hẳn kỹ năng và kiến thức về 3 cấu trúc này. Best wishes for you!