Các Kiểu Sơ Đồ Tư Duy Đẹp

Làm chũm nào để bạn có thể liên kết các ý tưởng, biểu đạt các mối quan hệ thân các phần với nhau, với mở rộng các ý tưởng?

Các sơ vật tư duy.

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

SỬ DỤNG MẪU SƠ ĐỒ TƯ DUY NÀY

Tạo một sơ thứ tư duy phù hợp với bạn

Những mẹo này là điểm bắt đầu để tạo nên một sơ vật tư duy.

Cuối cùng, những chắt lọc xây cất mà lại các bạn lựa chọn cần phụ thuộc vào vào ban bố bạn muốn tưởng tượng và mục đích của sơ đồ gia dụng tư duy của người sử dụng.

Điều đặc biệt quan trọng độc nhất là, hãy nghĩ về về người theo dõi của khách hàng Lúc tạo ra sơ thiết bị tứ duy:

Họ đề xuất báo cáo gì để đọc sơ trang bị tư duy của bạn?Nó cần được cụ thể tới cả nào?Quý Khách có thể làm cái gi để sơ đồ tứ duy của khách hàng lôi kéo hơn?