De Thi Văn Thpt Quốc Gia Các Năm Gần Đây

Tổng hợp đề thi THPT môn Ngữ Văn từ năm 2010 – 2017 theo cấu trúc đề thi của Bộ Giáo dục Đào tạo.

*

Nhằm giúp các bạn thí sinh chuẩn bị tốt cho kỳ thi THPT Quốc gia năm 2018, có thể tham khảo đề thi môn ngữ văn những năm trước trường cao đẳng y dược TPHCM tổng hợp đề thi tốt nghiệp THPT quốc gia từ năm 2010-2017.

Các bạn có thể download đề thi đề thi tốt nghiệp THPT quốc gia theo file pdf hoặc click phải chuột save as để download file jpg.

*

Tổng hợp đề thi THPT môn Ngữ Văn từ năm 2010

*

Tổng hợp đề thi THPT môn Ngữ Văn từ năm 2011

*

Tổng hợp đề thi THPT môn Ngữ Văn từ năm 2012

*

Tổng hợp đề thi THPT môn Ngữ Văn từ năm 2013

*

Tổng hợp đề thi THPT môn Ngữ Văn từ năm 2014

*

Tổng hợp đề thi THPT môn Ngữ Văn từ năm 2015

*

Tổng hợp đề thi THPT môn Ngữ Văn từ năm 2016

*

Tổng hợp đề thi THPT môn Ngữ Văn từ năm 2017

Download Tổng hợp đề thi THPT môn Ngữ Văn từ năm 2010-2017

Phòng tuyển sinh Cao đẳng Dược TPHCM


Trường Cao đẳng Y Dược Pasteur TP Hồ Chí Minh