Đốt Cháy Hoàn Toàn 7 2 Gam Kim Loại M

Câu 52. Đốt cháy trọn vẹn 7,2 gam kim loại M (tất cả hoá trị không đổi vào hợp chất) vào hỗn hợp khí Cl2 với O2. Sau bội phản ứng nhận được 23,0 gam hóa học rắn với thể tích hỗn hợp khí đang bội nghịch ứng là 5,6 lít (nghỉ ngơi đktc). Klặng loại M là A. Mg. B. Ca. C. Be. $.Ca$ Câu $1$ Nhiệt phân 55,3 gam KMNO4 sau một thời hạn phản ứng nhận được V lkhông nhiều khí O2 (dktc). Giá trị lớn nhất của V có thể là:

Bạn đang xem: Đốt cháy hoàn toàn 7 2 gam kim loại m

*

*

*

*

*

A. Na Câu $18:$ ; X, Y là 2 nguim tố thuộc cùng team A và thuộc 2 chu ki liê proton trong nhị phân tử nhân nguyên ổn tử X, Y bởi 30, Hai nguyện tố X, Y lần lượt là B $aleft(x=11 ight)$ với K( $x=$ 19). A Mg (Z $=$ 12) và Ar (Z 18). D Al(Z 13) và $C1left(x=$ 17). Cầu $49:$ Cho 1,82 g một kim loại kiềm công dụng hết cùng với 48,44 gam nước, sau phàn ứng thu được 2,912 lkhông nhiều khí C $Liileft(Z=$ 3) với Na (Z $=11 ight)$ H2 (đktc) cùng hỗn hợp X. Kyên ổn một số loại kiềm với mật độ xác suất hỗn hợp X là A. Li; 44%. B. Na; 31,65 %. C. Li; 12,48 %. D. Na; 44%. Câu $2a:$ Trong phản ứng đốt cháy CuFeS2 tạo nên thành phầm CuO, $m∩3$ với SO2 thì một phân từ bỏ CuFeS2 đang A. nhường 12 electron. B. nhận l3 electron. C. nhận 12 electron. D. dường 13 electron. Cho 7,2 gamn sắt kẽm kim loại M, gồm hoá trị không đổi vào đúng theo chất, phản nghịch ứng trọn vẹn với hôn hòa hợp Lúc X Çâu côm $21:$ Ch zà O. Sau phản bội ứng nhận được 23,0 gam hóa học rắn Y và thể tích các thành phần hỗn hợp khí đang bội phản ứng là 5,6 ht
THPT

Xem thêm: 10 Cách Phối Chân Váy Đỏ Đô Kết Hợp Với Áo Màu Gì ? Cách Mix Đồ Với Chân Váy Đỏ

Khoa học
Xem lời giải
$41$ $square $ $.$ Cầu 03 Cho m gam Mg. Al và sắt vào một bình kin rất có thể tích 10 chứn oxi, sinh sống 136,5'C áp sTulrt onlà g 1b,4ì2nh s caó tm3. ,8N2 ugnag m b ch tghể iant, ích sau đô gửi nhiệt độ về bằng ánh nắng mặt trời lộc đầu, áp sult bình gilặng 10 so với ban đầu các hóa học rấn ko xứng đáng kế. Trị số của m là $4$ gam B. 2,12 gam C.124 gam $0.114c=0$ Cầu Đốt chály hoàn toàn 7,2 gam kim loại M (có hoà trị ko đối trong vừa lòng chất) hồa thích hợp Lúc Cl, và O, Sau bội phản ng dượ23,0 pam hóa học rhn và $4$ $4$ hơn Khi sẽ phân ing là 5,6 lit (sinh sống dkte). Klặng các loại M là
THPT
Khoa học
Xem lời giải

Xem thêm: Triển Lãm Ảnh Các Di Sản Văn Hóa Vật Thể Của Việt Nam Tại Phú Quốc

Cầu $11.$ Đốt cháy hoàn toàn 7,2 gam sắt kẽm kim loại M (bao gồm hoá trị nhị không đối trong thích hợp chất) trong các thành phần hỗn hợp khí Cl, với O2. Sau pu thu duợc 23 gam hóa học rắn với chũm tích tất cả hổn hợp khí vẫn pư là 5,6 lit (ở đktc). Kyên nhiều loại M là A. Mg. B. Ca. C. Be. D. Cu.