Giờ đây anh biết anh biết đã mất em rồi đấy

Rồi một ngày ttránh ko đại dương xanh Rồi một ngày sản phẩm cây đìu hiu Và cơn gió với ngày đông tới Cuốn bay theo đám lá đá quý rơi Bờ cỏ này giọt sương đã tung Bậc thềm này còn in dấu chân Mùa đông cho tới anh hóng em mãi Lá hoa thu sang nay đã úa tàn Giờ phía trên anh biết anh biết đã không còn anh rồi đấy Ngày ngày đông cho nghe vắng tanh xa giờ đồng hồ mưa phùn rơi Lòng anh âu sầu nhưng mà trái tlặng vẫn nhỏng âm thầm nói: Còn yêu thương mãi... Giờ đây anh biết anh biết đã hết em rồi đó Ngày mùa đông mang đến nghe vắng xa giờ mưa phùn rơi Lòng anh buồn bã nhưng trái tyên ổn vẫn nlỗi thì thầm nói: Anh mãi yêu thương em...

Bạn đang xem: Giờ đây anh biết anh biết đã mất em rồi đấy


Update Required To play the truyền thông media you will need lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required To play the media you will need to either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.

Update Required To play the truyền thông you will need to lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required To play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.

Update Required To play the media you will need lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông you will need to lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the media you will need lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.

Xem thêm: Anh Hùng Mạnh Nhất Trở Về Thế Giới Hiện Đại

Update Required To play the truyền thông media you will need to either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the media you will need lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông media you will need lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông you will need to lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the media you will need to either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông media you will need to either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the media you will need khổng lồ either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the media you will need to lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông media you will need lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông you will need lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông you will need lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the media you will need to lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.

Xem thêm: Viết Đoạn Văn Phân Tích Ý Nghĩa Chiếc Bóng

Update Required To play the truyền thông media you will need to either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.