Kim loại kiềm tác dụng với nước

quý khách hàng sẽ xem: Tính Chất Hóa Học Của Klặng Loại Kiềm Tác Dụng Với Nước, Klặng Loại Kiềm Thổ, Trắc Nghiệm Hóa Học Lớp 12 Tại tutukit.com
Nguyên tố
*
*
*
*
*
Cấu hình electron lớpko kể cùng2s23s24s25s26s2
Nguyên tố s

II- Tính hóa học đồ lý

Kyên các loại kiềm thổ có ánh nắng mặt trời lạnh tung cùng nhiệt độ sôi tương đối thấp (trừ beri). Độ cứng tất cả cao hơn sắt kẽm kim loại kiềm, nhưng lại độ cứng vẫn thấp, trọng lượng riêng biệt kha khá nhỏ dại.

Bạn đang xem: Kim loại kiềm tác dụng với nước

Đang xem: Klặng một số loại kiềm tính năng cùng với nước

III- Tính hóa học hóa học

– Các sắt kẽm kim loại kiềm thổ đều phải sở hữu tính khử mạnh tuy nhiên yếu đuối hơn so vớisắt kẽm kim loại kiềm.

– Tính khử tăng dần đều từ bỏ Be mang đến Ba.

M – 2e →M2+

1. Tác dụng cùng với phi kim

a. Tác dụng với oxi

– Tại nhiệt độ thường sản xuất oxit dạng MO.- Ởnhiệt độ cao tạo oxit dạng MO giỏi peoxit MO2.

Ví dụ: 2Mg + O2 2MgO

Ba + O2

*

BaO2

b. Tác dụng với halogen: M + X2 → MX2

c. Tác dụng với C, S, H2:

Be và Mg không công dụng với H2 còn Ca chức năng với H2 . Riêng Mgtđắm say gia phản bội ứng:

2Mg + CO2 2 MgO +C

2. Tác dụng cùng với dung dịch axit

Là sắt kẽm kim loại chuyển động hóa học mạnh bạo phải tất cả phản nghịch ứng như sắt kẽm kim loại kiềm.

3. Tác dụng với nước

– Ca, Sr, Ba công dụng cùng với nước ở ánh sáng hay chế tạo ra hỗn hợp bazơ

Ba + 2H2O →Ba(OH)2+ H2↑


READ: Na2O + H2O = Naoh + H2 - Viết Pthh Lúc Cho Na2O Tác Dụng Với H2O

– Mg chức năng với nước ngơi nghỉ nhiệt độ cao thành MgO

Mg + H2O MgO +H2↑

– Be ko tác dụng cùng với nước.

4. Tác dụng với kiềm

Chỉ bao gồm Be công dụng với kiềm

*
5. Tác dụng cùng với kim loại khác

– Tạo những hợp kim cùng với kim loại Cu, Al,… cần sử dụng trong công nghiệp chế tạo thứ như công nghiệp mặt hàng không dải ngân hà.- Mg sinh sản những kim loại tổng hợp dịu với đặc biệt với Al với Cu.

IV- Điều chế kim loại kiềm thổ

Phương pháp cơ bản đểđiều chế kim loại kiềm thổ là năng lượng điện phân muối rét chảy của chúng

MCl2

*

M + Cl2

V- Một số hòa hợp hóa học đặc trưng của kim loại kiềm thổ

1. Oxit của kim loại kiềm thổ

– Oxit của sắt kẽm kim loại kiềm thổ tính năng dễdàng cùng với axit, oxit axit, nước (trừ BeO, MgO).

Xem thêm: Vẽ Tranh Vẽ Ngày Nhà Giáo Việt Nam 20-11 Đẹp Nhất, Vẽ Tranh Đề Tài: Nhà Giáo Việt Nam 20

CaO + H2O → Ca(OH)2

CaO + CO2 →CaCO3

CaO + 2HCl→ CaCl2 + H2O

– Riêng BeO tất cả tính lưỡng tính cần công dụng cùng với axit và bazơ

BeO + 2HCl →BeCl2 + H2O

BeO + 2NaOH →Na2BeO2 + H2O

2. Canxi hiđroxit (Ca(OH)2)

Ca(OH)2là chất rắn, màu trắng, không nhiều tan nội địa, dung dịch

Ca(OH)2gọi là nước vôi vào là một trong bazơ dũng mạnh, dung dịch

Ca(OH)2bao gồm đặc thù tầm thường của một kiềm (tác dụng với oxit axit, axit, muối).

a. Tác dụng cùng với axit, oxit axit, muối bột axit

Ca(OH)2 + 2HCl→ CaCl2 + 2H2O

Ca(OH)2+ CO2→ CaCƠ3↓ + H2O

Ca(OH)2+ 2CO2→ Ca(HCO3)2

hoặc CaCO3 + CO2 + H2O


READ: Kẽm Phản Ứng Với Nước - Hno3 Zn = H2O Nh4No3 Zn(No3)2
*

Ca(HCO3)2 Ca(OH)2 + Ca(HCO3)2→ 2CaCO3↓ + 2H2O

Nhưng : 2Ca(OH)2 + Mg(HCO3)2→ 2CaCO3 ↓ + Mg(OH)2 ↓+ 2H2O

b. Tác dụng cùng với hỗn hợp muối

Ba(OH)2 + Na2SO4 →BaSO4 ↓+ 2NaOH

Ca(OH)2 + 2NH4Cl→ CaCl2 + 2NH3 + 2H2OLưu ý:

– Lúc đến Cl2 tính năng cùng với Ca(OH)2 ta thu được clorua vôi:

2Cl2 + 2Ca(OH)2 ướt →Ca(OCl)2 + CaCl2 + 2H2O

Cl2 + Ca(OH)2 khô →CaOCl2 + H2O

– Lúc đến Ba(HCO3)2 tính năng cùng với KOH:

Ba(HCO3)2 + 2KOH →K2CƠ3 + BaCO3↓ + 2H2O

3. Canxi cacbonat (CaCO3), bari nitrat (Ba(NO3)2).

Canxi cacbonat là chất rắn màu trắng, không rã nội địa.

CaCƠ3 + 2HCl→CaCl2 + CO2 + H2O

CaCO3 + CO2 + H2O

*

Ca(HCO3)2

CaCƠ3

*

CaO + CO2↑

2Ba(NO3)2 2BaO + 4NO2 ↑+ O2↑

Lưu ý: Nhiệt phân muối bột nitrat của sắt kẽm kim loại mạnh (trước Mg)

M(NO3)n M(NO2)n + n/2O2

4. Canxi sunfat (CaSO4)

Canxi sunfat là hóa học rắn, white color, ít tung vào nước; CaSO4.2H2Otrong tự nhiên và thoải mái là thạch cao sinh sống, bền ởánh sáng thường; CaSO4.H2O hoặc CaSO4.0,5H2O là thạch cao nung.

Thạch cao dùng làm cấp dưỡng xi măng, đúc tượng, có tác dụng bột bó trong y học, làm cho khuôn, làm cho phấn viết bảng.

5. Nước cứng: Nước chứa nhiều ion Ca2+, Mg2+

Người ta phân chia thành 3 loại:

– Nước cứng tạm thời do những muối Ca(HCO3)2, Mg(HCO3)7.

– Nước cứng tồn tại là do những muối hạt CaCl2, MgCl2, CaSO4, MgSO4.

Xem thêm: Ánh Nắng Ban Mai Đang Sáng Soi Cuộc Đời Anh Nhớ Em Nhiều Lắm

– Nước cứng toàn phần là nước gồm chứa tính cứng tạm thời với trường thọ. (Nước thoải mái và tự nhiên tất cả cả tính cứng tạm thời cùng vĩnh cửu).


Post navigation


Previous: Công Thức Làm Dịch Chuối Của Nguyễn Quốc Tư, Thần Dược Dịch Chuối Nguyễn Quốc Tư
Next: Cấu Tạo Tinc Bột Và Xenlulozơ, Cơ Ssống Dữ Liệu Ngành Hóa Dược Việt Nam