Ký hiệu của bảng anh

Ký Hiệu Tiền Tệ ❤️️ Bảng Ký Hiệu Tiền Các Nước ✅ Kí Tự Đặc Biệt Đồng chi phí Anh, triệu Euro, Nhân Dân Tệ, Đô La, cả nước Đồng… $ € ¢