NỘI QUY

Website tutukit.com là sảnh nghịch vui chơi cho những người yêu công nghệ và kỹ năng. Là chỗ đem về hầu như đọc biết, phần lớn thông tin mới nhất về technology năng lượng điện tử, điện tự động, technology thông báo, viễn thông với lên tiếng lẫn nhau phần đông thành tựu chuyên môn tiên tiến nhất. Để rời đa số hiểu lầm đáng tiếc họ vẫn :

Không bàn vụ việc liên quan đến chính trị.
Không bàn sự việc tương quan mang đến tôn giáo.
Không đả kích cá nhân tuyệt tổ chức như thế nào.
Không làm vị trí thương lượng giao thương những thành phầm không trực thuộc các phạm trù website.
Bài viết hoặc bốn liệu để viết bài phải gồm mối cung cấp dẫn trường hợp không phải là sáng tác của công ty..