Số Tự Nhiên Nhỏ Nhất Có 3 Chữ Số Mà Khi Chia Cho 18 30 45 Có Số Dư Lần Lượt Là 8 20 35 Là Số

Tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

*

*

Gọi số phải tìm làA,ta có:A=18.

Bạn đang xem: Số tự nhiên nhỏ nhất có 3 chữ số mà khi chia cho 18 30 45 có số dư lần lượt là 8 20 35 là số

n+8A+10=18.n+18⋮18A=30.m+20A+10=30.m+30⋮30A=45.k+35A+10=45.k+45⋮45(Vớin,m,kN)VậyA+10là bội chung của18;30;45.MàBCNN(18;30;45)=90nênBC(18;30;45)=90x, vớixN∗Do đó ta cóA+10=90x. VìAlà số có 3 chữ số nhỏ nhất nên1Vậyx=2A+10=180A=170


Gọi số phải tìm làA,ta có:A=18.n+8A+10=18.n+18⋮18A=30.m+20A+10=30.m+30⋮30A=45.k+35A+10=45.k+45⋮45(Vớin,m,k∈N)VậyA+10là bội chung của18;30;45.MàBCNN(18;30;45)=90nênBC(18;30;45)=90x, vớix∈N∗Do đó ta cóA+10=90x. VìAlà số có 3 chữ số nhỏ nhất nên1Vậyx=2A+10=180A=170


Tìm 1 số tự nhiên nhỏ nhất có 3 c/s. Biết khi chia số đó cho 18;30;45 thì có số dư lần lượt là:8;20;35.


Gọi số cần tìm là a.

Theo đề bài thì suy ra a+10 chia hết cho cả 18,30,45

BCNN(18,30,45)=90. Vậy bội chung nhỏ nhất có 3 chữ số của 18,30,45 là 90.2=180

=>a+10=180. Vậy a=180-10=170

số cần tìm là 170


số tự nhiên nhỏ nhất có 3 chữ số mà khi chia cho 18;30;45 có số dư lần lượt là 8;20;35 là số mấy ?

các bạn nhớ ghi cách giải giúp mình nhé !!!!!!!


Gọi số phải tìm làA,ta có:A=18.n+8 =>A+10=18.n+18⋮18A=30.

Xem thêm: Mã Trường Đại Học Khoa Học Xã Hội Và Nhân Văn Tphcm, Đại Học Quốc Gia Tp

m+20 =>A+10=30.m+30⋮30A=45.k+35 =>A+10=45.k+45⋮45(Vớin,m,kN)VậyA+10là bội chung của18;30;45.MàBCNN(18;30;45)=90nênBC(18;30;45)=90x, vớixN∗Do đó ta cóA+10=90x. VìAlà số có 3 chữ số nhỏ nhất nên1Vậyx=2=> A+10=180 =>A=170


số tự nhiên nhỏ nhất có 3 chữ số mà khi chia cho 18;30;45 thì có số dư lần lượt là 8;20;35 . số đó là số mấy ?

( trình bày cách giải mình sẽ tick cho 3 tick )


Gọi số cần tìm là a

Theo đề bài suy ra a+10 chia hết cho cả 18;30;45

BCNN(18;30;45)=90

Vậy BCNN có 3 chữ số của 18;30;45 là 90.2=180

=>a+10=180

a=170

Vậy số cần tìm là 170

Nếu thấy bài làm của mình đúng thì tick nha bạn,mình xin chân thành cảm ơn.


Gọi số phải tìm làA,ta có:A=18.n+8A+10=18.n+18⋮18A=30.m+20A+10=30.m+30⋮30A=45.k+35A+10=45.

Xem thêm: Cách Chèn Biểu Tượng Vào Bài Viết Facebook Mới Nhất Full, 1001 Icon Facebook Mới Nhất Full

k+45⋮45(Vớin,m,kN)VậyA+10là bội chung của18;30;45.MàBCNN(18;30;45)=90nênBC(18;30;45)=90x, vớixN∗Do đó ta cóA+10=90x. VìAlà số có 3 chữ số nhỏ nhất nên1Vậyx=2A+10=180A=170


Bài 5:(1đ)

Tìm số tự nhiên nhỏ nhất có 3 chữ số chia cho 18;30;45 có số dư lần lượt là: 8;20;35

Giúp mình bai này với các bạn!! Mình cần gấp!!!


\(\text{Gọi số đó là a . }\left(a\inℕ^∗\right)\)

\(\text{Vì a chia 18 dư 8 nên ( x + 10 ) ⋮ 18}\)

\(\text{Vì a chia 30 dư 20 nên }\left(x+10\right)⋮30\)

\(\text{Vì a chia 45 dư 35 nên ( x + 10 ) ⋮ 45}\)

\(\Rightarrow a+10\in BC\left(18,30,45\right)\)

\(\text{Ta có : }\hept{\begin{cases}18=2.3^2\\30=2.3.5\\45=3^2.5\end{cases}}\Rightarrow\left<18,30,45\right>=2.3^2.5=90\)

\(\Rightarrow x+10\in B\left(90\right)=\left\{0;90;180;270;360;...\right\}\)

\(\Rightarrow x=350\)


Mọi người ới giúp mình với

tìm số tự nhiên x biết rằng 326:x dư 11còn 553:x dư 13

tìm hai số à và b biết tổng của chúng bằng 128 và ƯCLN của chúng bằng 16

Tìm số tự nhiên nhỏ nhất có ba chữ số biết rằng số đó khi chia cho 18;30;45 có số dư lầnlượt là 8;20;35


Gọi số cần tìm là a.

Theo đề bài thì suy ra a+10 chia hết cho cả 18,30,45

BCNN(18,30,45)=90. Vậy bội chung nhỏ nhất có 3 chữ số của 18,30,45 là 90.2=180

=>a+10=180. Vậy a=180-10=170

số cần tìm là 170


tìm số tự nhiên nhỏ nhất có 3 chữ số sao cho khi chia số đó cho 18;30;45 có số dư lần lượt là 8;20;30