Tin Nhắn Chúc Buổi Sáng Bằng Ký Tự

Chia sẽ đến bạn ✅ bộ sưu tập kí tự đặc biệt chúc buổi sáng giúp bạn gửi tin nhắn chúc buổi sáng bằng kí tự đặc biệt kool nhất.

Bạn đang xem: Tin nhắn chúc buổi sáng bằng ký tự


Tin Nhắn Chúc Buổi Sáng Bằng Kí Tự Đặc Biệt

Giới thiệu bạn bộ sưu tậm tin nhắn chúc buổi sáng bằng kí tự đặc biệt siêu kute dưới đây cho người ấy.

Bạn chỉ cần bấm chọn tin nhắn mình cần sau đó copy và gửi trên điện thoại hay máy tính cho người ấy.


*
*

Tin nhắn SMS 3

|;;;;;\..|;;;;;|

|;;;;;|\.|;;;;;|

|;;;;;|”‘\;;;;;|

______Ngày______


I;;;;;\../;;;;;I

I;;;;I\./I;;;;;I

I;;;;I . I;;;;;I

______Mới_______

\;;;;\../;;;;/

\;;;;\/;;;;/

\;;;;;;;/

______Vui_______

\;;;;\../;;;;/

\;;;;\/;;;;/

\;;;;;;;/

______Vẻ_______

Tin nhắn Good Moring 4:

____♥♥♥_____♥♥♥_____

__♥_____♥_♥_____♥___

__♥______♥______♥___

___♥___Chao___♥____

_____♥_______♥__ ___

_______♥___♥________

_________♥__________

_______♥___♥________

_____♥_______♥______

___♥_BUOISANG_♥____

__♥______♥______♥__

__♥_____♥_♥_____♥__

____♥♥♥_____♥♥♥____

Tin nhắn ký tự đặc biệt chào buổi sáng 5:

__:♥____:♥:____♥:__

° ☆ ° ☆ ° ☆ ° ☆

°☆ °☆°☆

°|””\|””|:”* . *”:

°| |gay_.-“♥

°|__|\__|moi vui ve!

,*””””*, ,*””””*,

(0 ‘ _ ‘ ) ( ‘_ ‘ * )

=(,,)=(,,)=(,,)=(,,)=!!!

TM ¶_ove ß
ßY TM

Tin nhắn 6:

(>^^^)) (>–))

( = ^.^ ) ( ^.^ = )

(”’).+””-.,.-“”+.(,,,)

*, ..Love.. ,*

*- .,. -*

!s2___s2___s2!

Chao Buoi Sang !

╔══╗

╚╗╔╝

╔╝ ( ̄`v ́ ̄)

╚══`. ̧.♥U

Tin nhắn 7:

|””|\_/|””|:”* . *”:

| |ot _.-“

|__|\_/|__| Ngày Mới

¤:·.( ̄`° ́ ̄).Tốt.Đẹp.·¤

..。☆☆Và☆☆。..

..。☆☆….☆☆。..

|””|__|””|:”* . *”:

| |ạnh_.-“

|__|””|__| phúc’!

»TM ¶_HAPPY DAY TM«

Mẫu Tin nhắn 8:

+””+.

Xem thêm: 5 Triệu Nên Mua Điện Thoại Gì? Tiêu Chí Lựa Chọn Điện Thoại Tầm 5

l

‘+,,,,+’ HÀO

I!I””‘+.

I!I……+’

I!I”””‘+.

I!I……..+’ UỔI

.+””+.

‘+,.

“+.

Xem thêm: Sữa Tắm Coco Mùi Nào Thơm Nhất, Sữa Tắm Coco Giá Bao Nhiêu

‘+.,,.+’ ÁNG

(^_^) hjj,daz thui em.

Thử Gửi Người Ấy Qua SMS