Vở Bài Tập Toán Lớp 3 Bài 145

Giải Vlàm việc bài xích tập Tân oán 3 Bài 145: Luyện tập trang 72

Bài 1 trang 72 Vngơi nghỉ bài tập Toán thù 3 Tập 2: Tính nhẩm:

80000 - 50000 = ................. 70000 - 60000 = ...................

Bạn đang xem: Vở bài tập toán lớp 3 bài 145

90000 - 70000 = ................. 100000 - 90000 = .................

60000 - 20000 = ................. 100000 - 30000 = .................

Trả lời

80000 - 50000 = 30000 70000 - 60000 = 10000

90000 - 70000 = 20000 100000 - 90000 = 10000

60000 - 20000 = 40000 100000 - 30000 = 70000

Bài 2 trang 72 Vsinh sống bài bác tập Toán thù 3 Tập 2:

62947 - 25819 41572 - 12466 70254 - 63217

......................... ......................... ........................

......................... ......................... ........................

......................... ......................... ........................

84630 - 36402 35791 - 8855 14600 - 578

......................... ......................... ........................

Xem thêm: Câu Chuyện Về Nghị Lực Vươn Lên Trong Cuộc Sống, Những Tấm Gương Sáng Về Ý Chí, Nghị Lực

......................... ......................... ........................

......................... ......................... ........................

Trả lời

*

Bài 3 trang 72 Vngơi nghỉ bài bác tập Tân oán 3 Tập 2: Một công ty thu được 32 650kilogam cà phê. Cửa Hàng chúng tôi đã bán lần đầu được trăng tròn 000kg, lần sau bán 12 600kg. Hỏi đơn vị đó còn lại từng nào ki-lô-gam cà phê?

Tóm tắt

*

Trả lời

Cách 1

Số ki-lô-gam cà phê chủ thể đã bán sau nhị lần là:

20000 + 12600 = 32600 (kg)

Số ki-lô-gam cà phê công ty còn lại là:

32650 - 32600 = 50 (kg)

Đáp số: 50kg

Cách 2:

Số ki-lô-gam cà phê sau khi bán lần đầu cửa hàng còn lại là:

32650 - 20000 = 12650 (kg)

Số ki-lô-gam cà phê công ty còn lại là:

12650 - 12600 = 50 (kg)

Đáp số: 50kg

Bài 4 trang 72 Vở bài bác tập Tân oán 3 Tập 2: Số ?

Một bạn có nhu cầu đổi một tờ giấy bạc 100 000 đồng lấy các tờ giấy bạc 50 000 đồng, 20 000 đồng và 10 000 đồng.

– Tờ 100 000 đồng rất có thể thay đổi được … tờ 50 000 đồng, … tờ trăng tròn 000 đồng với … tờ 10 000 đồng.

– Hoặc hoàn toàn có thể thay đổi được … tờ 50 000 đồng, … tờ đôi mươi 000 đồng và … tờ 10 000 đồng.

Trả lời

Một bạn muốn đổi một tờ giấy bạc 100 000 đồng đem những tờ giấy bạc 50 000 đồng, đôi mươi 000 đồng với 10 000 đồng.

Xem thêm: Danh Ngôn Văn Học Hay Nhất, Những Câu Nói Hay Về Văn Học : 50+ Danh Ngôn Hay

– Tờ 100 000 đồng hoàn toàn có thể đổi được 1 tờ 50 000 đồng, 2 tờ 20 000 đồng và 1 tờ 10 000 đồng.